FIOV

Fængselsvej 39 - Postboks 31
DK-2620 Albertslund
 
Telefon: 72 55 62 00
Telefax: 72 55 64 85
 
SE-nummer: DK - 13 85 46 02
 
Bankkonto: Nodea, Albertslund
Reg. nr.: 2410 Konto: 5160-006-460

KlubBonus aftale

 
             KlubBonus.dk

Seneste nyt

Generalforsamling 2013

 
 

Kontingent

Da aktivitetsniveauet i foreningen er meget lille, og samtidig med at Vridsløselille forventes lukket med udgangen af 2016, blev det på generalforsamlingen 2013 vedtaget, at nedsætte kontingentet for alle medlemmer til 0 kr.pr. 1. april 2014.


Lukning for optagelse af nye medlemmer

Samtidig blev det besluttet ikke at optage nye medlemmer.

Det blev endvidere vedtaget, at medarbejder på Herstedvester og i Vridsløselille der ikke er medlemmer af FIOV, fremover vil kunne deltage i foreningens aktivitetet, dog må dette ikke økonomisk belaste foreningen. Evt udgifter vil således skulle afholdes af den den enkelte.


FIOV | CVR: 13 85 46 02 | Fængselsvej 39, 2620 Albertslund  | Tlf.: 72556200